Proces produkcji przepustów RIS

1. W pierwszym etapie produkcji wykonywany jest rdzeń przepustu, czyli rdzeń RIS (10) i zewnętrzna warstwa włókien syntetycznych impregnowanych żywicą (11) Funkcją warstwy włókien syntetycznych impregnowanej żywicą (11) jest poprawa właściwości mechanicznych rdzenia przepustu.

2. Następnie wykonywane są testy elektryczne rdzenia przepustu.

3. Obróbka mechaniczna rdzenia przepustu

4. Montaż przepustu:

(1) Rdzeń przepustu i kołnierz (08) połączone są porzez warstwę spoiwa (05), w którym pierścień uszczelniający z kauczuku fluorowo-silikonowego (06) oraz pierścień dociskowy (06) są używane w celu zapewnienia dobrego uszczelnienia między przepustem a kołnierzem. Kołnierz (08) jest wyposażony w zacisk pomiarowy (07).

(2) Przewód roboczy (02) przechodzi przez rdzeń przepustu i jest połączony poprzez obejmę zaciskową (03) z rdzeniem w górnej części przepustu. Na dolnym, olejowym końcu przepustu znajduje się nylonowy pierścień izolacyjny (12), zapewniający współosiową konstrukcję przewodu roboczego (02) i rdzenia. Między dolnym zaciskiem (14) a rdzeniem znajduje się gumowa uszczelka fluorowo-silikonowa (13), aby zapewnić szczelność olejową przepustu.

(3) Instalacja (04) izolatora z kauczuku silikonowego.

(4) Połączenie śrubowe górnego końca przewodu roboczego (02) i zacisku przyłączeniowego (01).

5. Rutynowe testy przepustu

6. Kontrola przed pakowaniem

7. Pakowanie