Przepusty typu kondensatorowego (a.k.a. wewnętrzna izolacja) ChinSun® zawiera Impregnowane Syntetyki (RIS) lub Papier Impregnowany Żywicą (RIP). Dla obu typów, papier z włókna węglowego jest używany jako pojemnościowe warstwy gradacyjne z uzupełniającą krawędzią papieru półprzewodzącego, co zapewnia dobrą przewodność i uzyskuje mniej niż <5pC wydajność częściowego rozładowania i mniej niż <0,004 współczynnik strat dielektrycznych.