Kauczuk silikonowy czy porcelana, który typ obudowy jest lepszy do stosowania w przepustach?

 

Pierwsza generacja izolatorów kompozytowych z kauczuku silikonowego zaczęła być eksploatowana w Ameryce Północnej na początku lat 70-tych, więc ma już prawie 50-letnią historię. Dlatego kauczuk silikonowy jest z powodzeniem stosowany w przemyśle przepustów wysokiego napięcia, a nie nowszy materiał izolacyjny. Praktyczne doświadczenie z izolatorami kompozytowymi pokazało, że kauczuk silikonowy jest doskonały w działaniu przeciw zanieczyszczeniu i rozprzestrzenianiu się płomieni, ma również trwałą żywotność i wysoką niezawodność. Nie trzeba dodawać, że żywotność izolatora z gumy silikonowej zależy w dużym stopniu od surowców, technologii produkcji, projektowania i systemu zapewnienia jakości.

 

Dlatego przepusty ChinSun uwzględniają:

  • Pod względem wydajności elektrycznej, oprócz długotrwałego napięcia roboczego, przepusty wysokonapięciowe muszą również wytrzymać przejściowe przepięcia robocze i przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych. Przepusty muszą być w stanie wytrzymać te napięcia bez uszkodzenia izolacji, przeskoków powstających wzdłuż powierzchni lub przebicia izolacji wewnętrznej.
  • Pod względem parametrów mechanicznych od przepustów wymaga się stabilnej i niezawodnej pracy pod długotrwałym obciążeniem, a także odporności na huragany i trzęsienia ziemi. Oprócz wymagań dotyczących doskonałych właściwości elektrycznych i mechanicznych, przepusty muszą również charakteryzować się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie się. Przepust musi być odporny na deszcz, śnieg, grad, wiatr i promienie słoneczne, a nawet ekstremalne zimno i ciepło. Musi on działać stabilnie i niezawodnie w różnych trudnych warunkach pogodowych, a jego okres użytkowania musi przekraczać 30 lat.

 

W oparciu o powyższe, kompozyty z kauczuku silikonowego zastosowane w przepustach produkowanych przez ChinSun mają następujące doskonałe właściwości:

  • Mniejsza waga. Gęstość kauczuku silikonowego jest znacznie niższa niż gęstość ceramiki, więc ogólny ciężar przepustu jest znacznie zmniejszony poprzez zastosowanie osłony silikonowegj zamiast porcelanowej. Mniejsza waga przepustu prowadzi do kilku korzyści, na przykład łatwiejszy transport i montaż, wygodniejsze wykonanie uszczelnienia, lepsze właściwości mechaniczne i tym podobne.
  • Doskonałe parametry anty-zanieczyszczeniowo-przebiciowe. Materiał kauczuku silikonowego ChinSun ma doskonałe właściwości hydrofobowe. W trudnych warunkach pogodowych, takich jak silna mgła, lekki deszcz, rosa, topnienie śniegu i lodu, powierzchnia materiału z gumy silikonowej tworzy oddzielone kulki wody zamiast ciągłych warstw wody. Przewodność warstwy zanieczyszczeń jest bardzo niska, więc prąd upływu jest również bardzo słaby, więc jest małe ryzyko wystąpienia łuku. Dzięki temu utrudnione jest również, aby lokalny łuk elektryczny mógł się dalej rozwijać i doprowadzić do zapalenia się izolacji zewnętrznej. Po pewnym czasie pracy i zabrudzeniu powierzchni silikonowej , hydrofobowość migruje na powierzchnię warstwy zanieczyszczeń. Ta cecha jest unikalna dla materiału kauczuku silikonowego! Przy tym samym poziomie zanieczyszczenia i tej samej odległości upływu, napięcie przebicia przez zanieczyszczenie dla izolatora z kauczuku silikonowego może osiągnąć wartość ponad dwukrotnie wyższą niż dla izolatora porcelanowego.
  • Łatwiejsza obsługa i konserwacja. Ze względu na doskonałe właściwości przeciwzanieczyszczeniowe materiałów z kauczuku silikonowego, poprawia się niezawodność działania systemu energetycznego. W zanieczyszczonych obszarach nie jest konieczne regularne czyszczenie przepustu jak w przypadku porcelany, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji podstacji w zanieczyszczonych obszarach.
  • Trudne do uszkodzenia. Przepusty kompozytowe firmy ChinSun mają wysoką odporność na uderzenia, co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzeń zewnętrznych podczas instalacji i transportu, oraz może skutecznie zmniejszyć konsekwencje uszkodzeń spowodowanych czynnikami ludzkimi, nawet takimi jak strzały z broni palnej.
  • Według ankiety przeprowadzonej przez grupę roboczą CIGRE ds. izolatorów w 2000 r., obejmującej ponad 70 firm w różnych regionach świata, 54% firm wybrało przepusty kompozytowe do stosowania w obszarach zanieczyszczonych, 47% firm wybiera przepusty kompozytowe ze względu na ich przewagę w montażu i transporcie, a 35% firm wybiera je z powodów ekonomicznych.

 

Dlatego też firma ChinSun szeroko stosuje uznane na całym świecie materiały z kauczuku silikonowego z ochroną przed promieniowaniem UV w swojej zewnętrznej konstrukcji izolacji przepustów kompozytowych, w tym przepustów ściennych, transformatorowych i rozdzielczych. Ten rodzaj materiału- kauczuk silikonowy, sprawia, że izolacja zewnętrzna przepustu jest o wiele doskonalsza niż w przypadku obudowy porcelanowej. Znakomite własności zapobiegania zanieczyszczeniom i rozprzestrzenianiu się płomieni, zagwarantowały możliwość zastosowania przepustów z kauczuku silikonowego w systemach elektroenergetycznych.